Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 241

  Wizerunek zawodowypielęgniarki w opinii społecznej

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD., PhDr. Mária Lehotská PhD.
  Vydavateľstvo:Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu, 2019, s. 77-85
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-83-65823-44-1

  Proces adaptácie novorodenca s neonatálnym abstinenčným syndrómom

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Warszawa: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska, 2019, s. 121-28
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-83-952951-2-6

  Sebahodnotenie úrovne kompetencií študentami ošetrovateľstva na slovenských univerzitách.

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Fakulta zdravotníctva, 2021, Roč. 9, č. 2, s. 19-26
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN 1339-3022

  Analysis of the health situation of women referring to breast cancer screening in Poland

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:In: Journal of Balkan Union of Oncology: official journal of the Balkan Union of Oncology2020, Roč. 25, č. 3, 1354-1360
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1107-0625

  Assessment ofPsychological Burden and Occupational Burnout in Nurses Working in Intensive Care Units in Poland, Slovakia and the Czech Republic

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Viedeň: Gesellschaft für angewandte Präventionsmedizin, 2019, Roč. 10, č. 2, s. 53-61
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 2222-386X

  Psychological Burden Experienced by Polish and Slovak Nurses Working at Chemotherapy Units

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Viedeň: Gesellschaft für angewandte Präventionsmedizin, 2018, Roč. 9, č. 1, s.37-44
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 2222-386X

  Validating the clinical learning environment and supervision and nurse teacher scale (CLES + T scale) in Slovakia

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness. České Budejovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Zdravotně sociální fakulta, 2018, Roč. 20, č. 1, s. 3-10
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1212-4117

  Analysis of the Relationship between Stress Intensity and Coping Strategy and the Quality of Life of Nursing Students in Poland, Spain and Slovakia.

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 17, č. 12, s. 4536-4536
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1661-7827

  Diet Quality Compared to the Nutritional Knowledge of Polish, German, and Slovakian University Students-Preliminary Research

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD., PhDr. Marcela Ižová PhD., PhDr. Mária Lehotská PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:International journal of environmental research and public health,2020, Roč. 17, č. 23, s. 9062-9062
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1661-7827

  Základy klinickej propedeutiky pre nelekárske zdravotnícke vedy

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD., MUDr. Antonín Hruboň PhD., MUDr. Mária Gadušová PhD., PhDr. Marcela Ižová PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0501-6

  Komunitné ošetrovateľstvo

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-8141-202-8

  Nemocničné nákazy - stále aktuálny medicínsky a ošetrovateľský problém

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021. s. 138-145
  Rok vydania:2021

  Type and severity of menopausal symptoms - a pilot study in Slovakia

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Almería (Španielsko) : Edual, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-84-17261-09-2

  Výživa žien v klimaktériu = Women ́s nutrition during menopause

  Autor/Kolektív:PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD., doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Bratislava (Slovensko) : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Roč. 16, č. 3
  Rok vydania:2018

  Vplyv povolania na hodnotenie zdravia a prostredia žien v klimaktériu = Resources for Health and Environmental Assessment of Woman in the Climate Treatment

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. Fakulta zdravotníctva. Roč. 10, č. 2 (2018), s. 2-7
  Rok vydania:2018

  Fyzioterapia pri ovplyvnení sekundárneho lymfedému u žien po ablácii prsníka - kazuistiky

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. Fakulta zdravotníctva
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Starostlivosť o zdravie u žien v období klimaktéria

  Autor/Kolektív:PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD., doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD.
  Vydavateľstvo:Jihlava (Česko) : Vysoká škola polytechnická Jihlava. – Roč. 10, č. 1 (2019), s. 26-31
  Rok vydania:2019

  Využívanie hodnotiaceho nástroja Menopause Rating Scale v publikáciách evidovaných v databázach Web of Science a Scopus

  Autor/Kolektív:Anna Králová, doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH
  Vydavateľstvo:Jihlava (Česko) : Vysoká škola polytechnická Jihlava, Roč. 9, č. 2 (2018), s. 75-83
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1804-3682

  Vzťah medzi kvalitou života a hmotnosťou, povolaním žien v klimaktériu

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH
  Ďalší autori:Anna Králová
  Vydavateľstvo:Jihlava (Česko) : Vysoká škola polytechnická Jihlava. Roč. 10, č. 1 (2019), s. 15-25
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 1804-3682

  Informovanosť o možnostiach fyzioterapie pri lymfedéme u žien po ablácii prsníka

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Jihlava (Česko) : Vysoká škola polytechnická Jihlava, Roč. 11, č. 1 (2020), s. 49-61
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1804-3682