Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 241

  Demographic Characteristics of Population Ageing in Slovakia

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Clinical Social Work and Health Intervention
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 2222- 386X

  Záťaž rodiny v starostlivosti o geriatrického pacienta s demenciou

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD.
  Vydavateľstvo:Sestra: odborný časopis pre sestry, pôrodné asistentky a iných zdravotníckych pracovníkov. – Bratislava (Slovensko) : Stratégie na Slovensku, Bratislava (Slovensko) : Ecopress.
  Rok vydania:2021
  ISBN:SSN 1335-9444

  Využitie ošetrovateľskej rehabilitácie u seniorov v ústavnej starostlivosti

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD., doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
  Vydavateľstvo:Sestra : odborný časopis pre sestry, pôrodné asistentky a iných zdravotníckych pracovníkov. – Bratislava (Slovensko) : Stratégie na Slovensku, Bratislava (Slovensko) : Ecopress.
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN 1335-9444

  Výživa a hydratácia terminálne chorých onkologických pacientov

  Autor/Kolektív:Mgr. Anna Herinková, PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Marcela Ižová PhD.
  Vydavateľstvo:Paliatívna medicína a liečba bolesti [elektronický dokument] . – Bratislava (Slovensko) : Solen (SK)
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1339-4193

  Osobitosti ošetrovateľskej starostlivosti o ústnu dutinu onkologicky chorých

  Autor/Kolektív:Mgr. Anna Herinková, PhDr. Katarína Zrubáková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Prohuman: vedecko-odborný interdisciplinárny recenzovaný časopis, zameraný na oblasť spoločenských, sociálnych a humanitných vied : vedecko-odborný internetový časopis. – Bratislava: Business Intelligence Club
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN (online) 1338-1415

  Výživa a hydratácia v liečebno-preventívnej starostlivosti o seniorov

  Autor/Kolektív:PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD., PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Vydavateľstvo:Prohuman: vedecko-odborný interdisciplinárny recenzovaný časopis, zameraný na oblasť spoločenských, sociálnych a humanitných vied : vedecko-odborný internetový časopis. – Bratislava (Slovensko)
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 1338-1415

  Kvalita života ženy po totálnej endoprotéze kolenného kĺbu

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Zdravotnícke štúdie: vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. – Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku. Fakulta zdravotníctva.
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Zameranie edukácie pri onkogynekologickom ochorení

  Autor/Kolektív:Mgr. Anna Herinková, PhDr. Katarína Zrubáková PhD.
  Vydavateľstvo:Zdravotnícke štúdie: vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. Fakulta zdravotníctva
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Zdravotno-sociálne podmienky pre úspešnú domácu ventilačnú starostlivosť = Health-social conditions for successful home care ventilation

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1336-2232

  Úloha sestry pri eliminácii nežiaducich účinkov liečby rakoviny krčka maternice = The Role of Nurses in Eliminating Side Effects of Cervical Cancer Treatment

  Autor/Kolektív:Mgr. Anna Herinková, PhDr. Katarína Zrubáková PhD.
  Vydavateľstvo:Zdravotnícke štúdie : vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Realizácia nefarmakologickej liečby v ústavnej starostlivosti o seniorov = Implementation of non-pharmacological treatment in institutional care of seniors

  Autor/Kolektív:PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD., PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Vydavateľstvo:Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1339-5920

  Krehký senior v domácej a ústavnej ošetrovateľskej starostlivosti

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Prohuman : vedecko-odborný internetový časopis., Roč. 9 (2017)
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1338-1415

  Využitie nefarmakologickej liečby u seniorov v domácej a ústavnej starostlivosti = Use of non-pharmacological treatment in home and institutional care of the elderly

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ošetřovatelské perspektivy . – Opava (Česko) : Slezská univerzita v Opavě
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 2570-785X

  Vybrané metódy nefarmakologickej terapie u seniorov

  Autor/Kolektív:PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD., prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD., PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Marcela Ižová PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Varšava (Poľsko) : Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska, 2019. – 136 s.
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-83-952951-5-7

  Nefarmakologická léčba v geriatrii

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Praha: Grada, 2019. 173 s.
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-271-2207-3

  Rodina - zdravie - choroba

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0583-2

  Stručný pohľad na históriu a vývoj fakúlt Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD., prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD., doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD., doc. ThDr. Peter Majda, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, s. 54-75
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0765-2

  Výstupy vo vysokoškolskom vzdelávaní sestier - odporúčania a Skúsenosti = Outcomes in higher education of nurses - recommendations and experiences.

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD.
  Vydavateľstvo:Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 31-32
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-8152-697-8

  Needs of a child with neonatal abstinence Syndrome

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:_Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019, s. 29-29
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-83-66007-32-1

  Využitie nefarmakologickej liečby u terminálne chorých seniorov

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD., PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Bratislava: Solen (SK), 2018, Roč. 11, č. 1-2, s. 44-47
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN (online) 1339-4193