PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra ošetrovateľstva

  nám. A. Hlinku 48
  03401 Ružomberok

  Kancelária: 309
  Telefón: +421918 722 197
  Email: eva.moraucikova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  09:15 - 10:15

  Profesijná charakteristika

  Profesionálny profil:

  Vzdelanie:

  Stredná škola: Gymnázium Ružomberok, maturita 1991,

  Nadstavbové štúdium: Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne, odbor- ženská sestra, maturita 1993,

  Vyššie odborné vzdelanie: Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici, odbor - diplomovaná operačná sestra, absolventská skúška 1999, externá forma,

  Vysoká škola: Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor - ošetrovateľstvo, štátna skúška 2004, externá forma,

  Doplnkové pedagogické štúdium: Komenského univerzita, Pedagogická fakulta, odbor - učiteľ odborných predmetov pre SZŠ, záverečná skúška 2004, externá forma,

  Rigorózna skúška: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, odbor - ošetrovateľstvo, jún 2005,

  Doktorandské štúdium: VŠZ a SP Bratislava, n. o., odbor- ošetrovateľstvo, január 2011.

   

  Zamestnanie:

  • ÚVN Ružomberok, ARO oddelenie 1993 - 1995, sestra,
  • ÚVN Ružomberok, ORL oddelenie 1995 - 2002, operačná sestra, staničná sestra,
  • ÚVN Ružomberok, Traumatologicko-ortopedické oddelenie, 2002 - 2005, operačná sestra,
  • Katolícka univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta, Ústav ošetrovateľstva a sociálnej práce, október 2004 - február 2005, externý  zamestnanec,
  • Katolícka univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta, Ústav ošetrovateľstva a sociálnej práce, marec- jún 2005 interný zamestnanec - asistent, 1.október 2005 odborný asistent,
  • Katolícka univerzita Ružomberok, Fakulta zdravotníctva, Katedra pôrodnej asistencie, júl 2005 interný zamestnanec - asistent, 1.október 2005 odborný asistent.
  • Katolícka univerzita Ružomberok, Fakulta zdravotníctva, Katedra pôrodnej asistencie, september 2009 vedúca katedry.