PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Predseda AS FZ KU, Odborná asistentka
  PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra ošetrovateľstva

  nám. A. Hlinku 48
  03401 Ružomberok

  Kancelária: 309
  Telefón: +421918 722 197
  Email: eva.moraucikova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Piatok
  11:00 - 12:30

  ORCID

  Profesijná charakteristika

  Profesionálny profil:

  Vzdelanie:

  Stredná škola: Gymnázium Ružomberok

  Nadstavbové štúdium: Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne, odbor- ženská sestra

  Vyššie odborné vzdelanie: Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici, odbor - diplomovaná operačná sestra

  Vysoká škola: Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor - ošetrovateľstvo

                                Katolícka univerzita v ružomberku, Fakulta zdravotníctva, odbor - pôrodná asistencia

  Doplnkové pedagogické štúdium: Komenského univerzita, Pedagogická fakulta, odbor - učiteľ odborných predmetov pre SZŠ

  Rigorózna skúška: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, odbor - ošetrovateľstvo

  Doktorandské štúdium: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, odbor- ošetrovateľstvo

  Špecializačné štúdium: Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, odbor - ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

                                                   Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, odbor - riadenie vo verejnom zdravotníctve

   

  Zamestnanie:

  • ÚVN Ružomberok, ARO oddelenie 1993 - 1995, sestra
  • ÚVN Ružomberok, ORL oddelenie 1995 - 2002,  sestra v operačnej sále, staničná sestra
  • ÚVN Ružomberok, Traumatologicko-ortopedické oddelenie, 2002 - 2005,  sestra v operačnej sále
  • Katolícka univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta, Ústav ošetrovateľstva a sociálnej práce, október 2004 - február 2005, externý  zamestnanec
  • Katolícka univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta, Ústav ošetrovateľstva a sociálnej práce, marec- jún 2005 interný zamestnanec - asistent, 1.október 2005 odborný asistent
  • Katolícka univerzita Ružomberok, Fakulta zdravotníctva, Katedra pôrodnej asistencie, júl 2005 interný zamestnanec - asistent, 1.október 2005 odborný asistent
  • Katolícka univerzita Ružomberok, Fakulta zdravotníctva, Katedra pôrodnej asistencie,  2009 - 2015 vedúca katedry.