PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD.

Kde ma nájdete

Fakulta zdravotníctva

nám. A. Hlinku 48
03401 Ružomberok

Kancelária: 309
Telefón: +421918 722 197
Email: eva.moraucikova@ku.sk

Konzultačne hodiny

Piatok
11:30 - 13:00

párny týždeň

Profesijná charakteristika

1. Profesionálny profil:

Vzdelanie:

Stredná škola: Gymnázium Ružomberok, maturita 1991,

Nadstavbové štúdium: Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne, odbor- ženská sestra, maturita 1993,

Vyššie odborné vzdelanie: Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici, odbor - diplomovaná operačná sestra, absolventská skúška 1999, externá forma,

Vysoká škola: Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor - ošetrovateľstvo, štátna skúška 2004, externá forma,

Doplnkové pedagogické štúdium: Komenského univerzita, Pedagogická fakulta, odbor - učiteľ odborných predmetov pre SZŠ, záverečná skúška 2004, externá forma,

Rigorózna skúška: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, odbor - ošetrovateľstvo, jún 2005,

Doktorandské štúdium: VŠZ a SP Bratislava, n. o., odbor- ošetrovateľstvo, január 2011.

 

Zamestnanie:

  • ÚVN Ružomberok, ARO oddelenie 1993 - 1995, sestra,
  • ÚVN Ružomberok, ORL oddelenie 1995 - 2002, operačná sestra, staničná sestra,
  • ÚVN Ružomberok, Traumatologicko-ortopedické oddelenie, 2002 - 2005, operačná sestra,

 

  • Katolícka univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta, Ústav ošetrovateľstva a sociálnej práce, október 2004 - február 2005, externý  zamestnanec,
  • Katolícka univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta, Ústav ošetrovateľstva a sociálnej práce, marec- jún 2005 interný zamestnanec - asistent, 1.október 2005 odborný asistent,
  • Katolícka univerzita Ružomberok, Fakulta zdravotníctva, Katedra pôrodnej asistencie, júl 2005 interný zamestnanec - asistent, 1.október 2005 odborný asistent.
  • Katolícka univerzita Ružomberok, Fakulta zdravotníctva, Katedra pôrodnej asistencie, september 2009 vedúca katedry.

2. Ostatné údaje:

Práca s počítačom: aktívna

Vodičský preukaz: skupina A, B

Cudzí jazyk: nemecky, rusky, česky- aktívne, anglicky- mierne pokročilá