Vedúci katedry

  doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH

  Vedúci katedry, Vedúci katedry verejného zdravotníctva

  Docenti

  doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka

  Odborní asistenti

  MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Nepedagogickí zamestnanci

  Mgr. Dana Kaščáková

  Sekretariát dekana, Referentka a sekretárka katedry rádiologickej techniky a verejného zdravotníctva, Nepedagogický zamestnanec

  Nezaradení zamestnanci