doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová PhD., MPH

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová PhD., MPH

  Kde ma nájdete

  Katedra verejného zdravotníctva

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: eleonora.fabianova@ku.sk