Biological Treatment of Ulcerative Colitis Complicated by Miliary Tuberculosis

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Ivan Solovič CSc., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Praha : Trios. Roč. 78, č. 1, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1213-810X