prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.

  Dekan Fakulty zdravotníctva, Profesor
  prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.

  Kde ma nájdete

  Katedra rádiologickej techniky

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421918 722 190
  Email: anton.lacko@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Študijný odbor alebo odbor výskumu a vývoja, v ktorom pôsobí:
  7.1. ošetrovateľstvo, vnútorné lekárstvo, klinická propedeutika, kardiológia, nukleárna medicína

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia:

  Doktorské:

  1975    Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta všeobecného lekárstva, MUDr.
  1979    Postgraduálne: Atestácia I.   st. z vnútorného lekárstva
  1984    Postgraduálne: Atestácia II. st. z vnútorného lekárstva
  1993    Postgraduálne: Atestácia z kardiológie
  2000    Postgraduálne: Atestácia z nukleárnej medicíny
  2016    Postgraduálne: Zdravotnícky manažment a financovanie

  Doktorandské:
  1986-1992    Univerzita Komenského Bratislava - Lekárska fakulta, CSc.
  Neinvazívna diagnostika včasného štádia diabetickej angiopatie na cievach dolných končatín. Publikovaná 1991 Vnitřní lékařství, Lekárska knižnica Bratislava

  Habilitačné:
  2001    Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš, Vojenské vnútorné lekárstvo, Doc.
  Objektivizácia vývoja stresovej situácie vo výchovno-vzdelávacom procese vyšetrením variability RR EKG intervalov spektrálnou analýzou. Publikovaná 2004- monografia, Odborná knižnica Vojenská Akadémia Liptovský Mikuláš
  2003    Menovanie za m. prof. KU na Katolíckej univerzite v Ružomberku

  Inauguračné:
  2007    Trnavská univerzita, Trnava
  Inauguračný spis-Trnavská univerzita, Inauguračná prednáška-Objektivizácia vývoja stresoidnej situácie vyšetrením autonómneho nervového systému pri výučbe ošetrovateľstva
  20.01. 2009  vymenovanie prezidentom  SR za vysokoškolského profesora v odbore ošetrovateľstvo

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov:

  1977 – 1986     Odborný asistent výučbovej základne VLA JEP Hradec Králové, pri VN Ružomberok,  vojenské vnútorné lekárstvo
  1986 – 1994     Odborný asistent výučbovej základne ILF Bratislava, pri Endokrinologickom ústave Ľubochňa, postgraduálne vzdelávanie, odbor endokrinológia, diabetológia
  1994 – 2002     Odborný asistent VA Liptovský Mikuláš, vedúci subkatedry vojenského zdravotníctva
                           Zástupca primára interného oddelenia ÚVN Ružomberok
  1997 – 2002     Externý učiteľ, Technická univerzita vo Zvolene, fakulta ekológie (rádioekológia)
  2002 – 2005     Riaditeľ ústavu zdravotníctva a SP pri PF KU Ružomberok
                           Zástupca prednostu internej kliniky ÚVN Ružomberok-FN
  2005 –  2009    Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
  2009 –  2013    Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
  2012 -               Prednosta kliniky nukleárnej medicíny ÚVN Ružomberok-FN
  2017 -               Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku