Základy klinickej propedeutiky pre nelekárske zdravotnícke vedy

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:MUDr. Antonín Hruboň PhD., prof. MUDr. Anton Lacko, CSc., doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD., PhDr. Marcela Ižová PhD., MUDr. PhD. Mária Gadušová
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0501-6