Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 241

  Fajčenie a práca sestry

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD.
  Ďalší autori:Kelčíková Oľga
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0546-7

  Monitoring of patients' falls in health care facilities

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Roč. 7. – Praha (Česko) : CBU Research Institute, 2019.
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-907722-0-5

  Používanie tlakových aerosólových inhalátorov pacientmi s astmou bronchiale

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 1213-810X

  Photodocumentation in clinical practice

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD., Mgr. Peter Kutiš, PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ostrowiec Świętokrzyski (Poľsko) : Wyzsza Szkola Biznesu i Przedsiebiorczosci w Ostrowcu Swietokrzyskim, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-83-64557-29-3

  Kvalita života pacientů s trvalým kardiostimulátorem = Life quality of patients with permanent pacemaker

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD.
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1336-2232

  Význam fotodokumentácie v práci sestry = The Importance of Photodocumentation in the Work of Nurse

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Výživa a hydratácia terminálne chorých onkologických pacientov

  Autor/Kolektív:Mgr. Anna Herinková, PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Marcela Ižová PhD.
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN (online) 1339-4193

  Diet Quality Compared to the Nutritional Knowledge of Polish, German, and Slovakian University Students-Preliminary Research

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:International journal of environmental research and public health [elektronický dokument] [textový dokument (print)] : open access journal. – Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1661-7827

  Základy klinickej propedeutiky pre nelekárske zdravotnícke vedy

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017. – 120 s.
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISBN 978-80-561-0501-6

  Realizovanie nefarmakologických metód u krehkých seniorov a úloha sestry

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Vydavateľstvo:Sestra: odborný časopis pre sestry, pôrodné asistentky a iných zdravotníckych pracovníkov. – Bratislava: Stratégie na Slovensku, Bratislava: Ecopress
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 1335-9444

  Spánok seniorov = Sleep of Seniors

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Vydavateľstvo:Zdravotnícke štúdie: vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. – Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. Fakulta zdravotníctva
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Ošetrovateľská starostlivosť o seniorov s očnými chorobami

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD.
  Ďalší autori:Brziaková Zdenka
  Vydavateľstvo:Prohuman : vedecko-odborný internetový časopis
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1338-1415

  Osobitosti ošetrovateľskej starostlivosti o ústnu dutinu imobilného pacienta

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD.
  Ďalší autori:Varcholová Zuzana
  Vydavateľstvo:Sestra : odborný časopis s recenzovanou prílohou pre sestry, pôrodné asistentky, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov Roč. 16, č. 5-6 (2017), s. 24-26
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1335-9444

  Využitie fytoterapie u seniorov

  Autor/Kolektív:PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD., PhDr. Katarína Zrubáková PhD.
  Vydavateľstvo:Logos Polytechnikos – Jihlava (Česko) : Vysoká škola polytechnická Jihlava Roč. 11, č. 1 (2020), s. 134-140
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1804-3682

  Nefarmakologická liečba a jej využitie v komplexnej starostlivosti o seniorov

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD., doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  Podpora sebestačnosti seniorov v ústavných zaradeniach = Promoting self-sufficiency of seniors in institutional facilities

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019.
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  Výživa žien v období sénia = Nutrition of Women in Old Age

  Autor/Kolektív:PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD., PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Marcela Ižová PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Non-pharmacological treatment and its use in complex care for seniors

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD., doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
  Vydavateľstvo:European Geriatric Medicine – New York (USA) : Springer Nature. – ISSN 1878-7649. – ISSN (online) 1878-7657. – suppl. Roč. 10, č. Suppl. 1 (2019), s. 239-239
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 1878-7649

  Quality of life after implantation of total knee arthroplasty

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Nyíregyháza (Maďarsko) : Debreceni Egyetem, 2018, s. 120-121
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-963-490-020-7

  Využitie nefarmakologických liečebných postupov u seniorov v komunitnej a v ústavnej starostlivosti = Use of non-pharmacological therapeutic procedures of seniors in community and institutional care

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Olomouc (Česko) : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 85-87
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-244-5344-6