Vyhlásenie Akademickej obce FZ KU v Ružomberku k aktuálnej situácii na Ukrajine

  Vyhlásenie Akademickej obce FZ KU v Ružomberku k aktuálnej situácii na Ukrajine

  Vyhlásenie Akademickej obce FZ KU v Ružomberku k aktuálnej situácii na Ukrajine
  21.2.2022 prerušená výučba s výnimkou Klinických cvičení a Súvislej odbornej praxe

  21.2.2022 prerušená výučba s výnimkou Klinických cvičení a Súvislej odbornej praxe

  Na znak protestu s predloženou novelou zákona o vysokých školách
  Rozhodnutie dekana o organizácii štúdia v letnom semestri AR 2021/2022

  Rozhodnutie dekana o organizácii štúdia v letnom semestri AR 2021/2022

  na FZ KU
  Záchranári - pedagógovia FZ KU v Ružomberku na návšteve u prezidentky Slovenskej republiky

  Záchranári - pedagógovia FZ KU v Ružomberku na návšteve u prezidentky Slovenskej republiky

  19. januára 2022
  Prodekan Imrich Andrási hlavným odborníkom MZ SR pre zdravotnícke záchranárstvo

  Prodekan Imrich Andrási hlavným odborníkom MZ SR pre zdravotnícke záchranárstvo

  vymenovaný dňa 22. decembra 2021
  Pomoc nemocniciam

  Pomoc nemocniciam

  Študentka Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva
  Stretnutie expertov medzinárodného projektu ASEB - Active Seniors Educations withouth Barriers

  Stretnutie expertov medzinárodného projektu ASEB - Active Seniors Educations withouth Barriers

  23. - 24. novembra 2021
  11.-12. novembra sa uskutočnil XV. roč. medzinárodnej konferencie Ružomberské zdravotnícke dni 2021

  11.-12. novembra sa uskutočnil XV. roč. medzinárodnej konferencie Ružomberské zdravotnícke dni 2021

  Ružomberské zdravotnícke dni 2021
  Ponuka dobrovoľníctva v Rezidencii pre seniorov

  Ponuka dobrovoľníctva v Rezidencii pre seniorov

  v Centre sociálnych služieb JESEŇ ŽIVOTA, n.o. Veľká Lomnica
  Doplňujúce voľby do AS KU - študentská časť (zrušené)

  Doplňujúce voľby do AS KU - študentská časť (zrušené)

  10. november 2021
  Rozhodnutie dekana o prechode na dištančnú metódu štúdia

  Rozhodnutie dekana o prechode na dištančnú metódu štúdia

  s účinnosťou od 19.10.2021 do odvolania
  Biele srdce 2021 pre sestry a pôrodné asistentky

  Biele srdce 2021 pre sestry a pôrodné asistentky

  v prezidentskom paláci 8.10.2021
  Študenti FZ KU sa v rámci dobrovoľníckej činnosti zapojili do spolupráce s ÚVN SNP Ružomberok - FN

  Študenti FZ KU sa v rámci dobrovoľníckej činnosti zapojili do spolupráce s ÚVN SNP Ružomberok - FN

  Prodekan Imrich Andrási členom komisie ŠPÚ pre predprimárne a základné vzdelávanie

  Prodekan Imrich Andrási členom komisie ŠPÚ pre predprimárne a základné vzdelávanie

  Štátny pedagogický ústav menoval Ing. Mgr. Imricha Andrásiho, MPH, prodekana FZ KU, za člena Ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie, oblasť Zdravie a pohyb na obdobie...
  Rozhodnutie dekana v súvislosti s nariadením ÚVN SNP FN o vstupe študentov na klinické pracoviská areálu nemocnice.

  Rozhodnutie dekana v súvislosti s nariadením ÚVN SNP FN o vstupe študentov na klinické pracoviská areálu nemocnice.

  Rozhodnutie dekana FZ KU č.3/2021 v nadväznosti na súčasnú epidemiologickú situáciu.
  Náhradný termín školenia BOZP a PO pre UVN SNP Ružomberok – FN

  Náhradný termín školenia BOZP a PO pre UVN SNP Ružomberok – FN

  Učebňa 102, 30.9.2021, BOZP a PO
  Výsledky volieb do Akademického senátu FZ KU 2021

  Výsledky volieb do Akademického senátu FZ KU 2021

  v Ružomberku konané 16. a 17. 9.2021
  Voľby do Akademického senátu FZ KU

  Voľby do Akademického senátu FZ KU

  16.9.2021 o 10:00 – 14:00 a 17.9.2021 o 9:00 – 13:00 v miestnosti č. 304 v budove FZ KU
  Rozhodnutie dekana o prechode na kombinovanú metódu štúdia na FZ KU

  Rozhodnutie dekana o prechode na kombinovanú metódu štúdia na FZ KU

  Kombinovaná metóda štúdia na FZ od 20.9.2021
  Výučba v 37. týždni a školenie BOZP a PO

  Výučba v 37. týždni a školenie BOZP a PO

  Výučba pri príležitosti návštevy pápeža a školenie BOZP a PO 16. a 17.9.2021