Bakalárske študijné programy

  denná forma

  • Fyzioterapia
  • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  • Ošetrovateľstvo
  • Rádiologická technika
  • Urgentná zdravotná starostlivosť
  • Verejné zdravotníctvo

  externá forma

  • Ošetrovateľstvo

  Magistreské študijné programy

  denná forma

  • Fyzioterapia

  Doktorandské študijné programy

  denná forma

  • Fyzioterapia

   

  Viac informácií o štúdiu v brožúre (viď. obsah na konci brožúry).