Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. MUDr. Marián Šanta CSc., doc. MUDr. Milan Minarik PhD., Ing. Bc. Michal Sekerák, MPH, Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH, PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA
    Ďalší autori:et.al
    Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021
    Rok vydania:2021
    ISBN:978-80-561-0850-5