Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov fakulty sú na stránke univerzitnej knižnice

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov

  Počet nájdených publikácií: 487

  Výživa žien v klimaktériu

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1336-183X

  Výživa žien v klimaktériu = Women ́s nutrition during menopause

  Autor/Kolektív:PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD., doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Bratislava (Slovensko) : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Roč. 16, č. 3
  Rok vydania:2018

  Výživa žien v období sénia = Nutrition of Women in Old Age

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:– 1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISBN 978-80-561-0599-3

  Výživa žien v období sénia = Nutrition of Women in Old Age

  Autor/Kolektív:PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD., PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Marcela Ižová PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Základy psychológie pre zdravotnícke odbory

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Vydavateľstvo:2. aktualizované a doplnené vydanie. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo KU, 2018. 148 s.
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0550-4

  Zameranie edukácie pri onkogynekologickom ochorení

  Autor/Kolektív:Mgr. Anna Herinková, PhDr. Katarína Zrubáková PhD.
  Vydavateľstvo:Zdravotnícke štúdie: vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. Fakulta zdravotníctva
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Zdravie rodiny v kontexte ošetrovateľstva = Health of thefamily in thecontext of nursing

  Autor/Kolektív:PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0583-2

  Zdravie rodiny z aspektu ošetrovateľstva = Family health from the aspect of nursing

  Autor/Kolektív:PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0597-9

  Zdravie žien v klimaktériu = Health of women in clima

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, MPH, DPH, DSc.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Olomouc (Česko) : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-244-5344-6

  Zdroje strachu a možnosti jeho redukcie u pacientov pri operačnej terapii v kontexte ošetrovateľstva

  Autor/Kolektív:PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-83-64557-37-8

  Životospráva žien v období sénia = Women ́s lifestyles in oldage

  Autor/Kolektív:PhDr. Mária Novysedláková PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0583-2

  AEC Vplyv skin to skin metódy na popôrodnú adaptáciu novorodenca

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD., PhDr. Mária Lehotská PhD., PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Warszawa (Poľsko) : Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-83-952951-2-6

  AEC Wizerunek zawodowy pielęgniarki w opinii społecznej

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD., PhDr. Mária Lehotská PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Jarosław (Poľsko) : Wydawnictwo Państwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-83-65823-44-1

  AFH Využitie meracích a hodnotiacich nástrojov v starostlivosti o pacientov s demenciou = The Use of Measuring and Evaluation Tools in the Care of Patients with Dementia

  Autor/Kolektív:PhDr. Mária Lehotská PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  Asistovaná reprodukcia cez prizmu súčasnej legislatívy

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2019. 388 s.
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  Assessment ofPsychological Burden and Occupational Burnout in Nurses Working in Intensive Care Units in Poland, Slovakia and the Czech Republic

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Viedeň: Gesellschaft für angewandte Präventionsmedizin, 2019, Roč. 10, č. 2, s. 53-61
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 2222-386X

  Celogenómové sekvenovanie a M.tuberculosis: príprava vzoriek a analýza sekvenčných dát

  Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd.. Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-8187-070-5

  Cystic echinococcosis in Slovakia - human cases and seroepidemiological study

  Autor/Kolektív:RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 2299-0631

  Detection of resistance to anti-tuberculosis drugs in the clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis from Slovakia through comparison between phenotypic and genetic methods and evaluation of resistance levels with clinical parameter

  Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Kraków (Poľsko) : Polskie Towarzystwo Fizjologiczne
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 0867-5910

  Determinanty pracovnej ne/spokojnosti sestier

  Autor/Kolektív:PhDr. Lukáš Kober PhD., MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Bratislava (Slovensko) : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. – Roč. 17, č. 6, s. 18-21
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 1336-183X