Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov fakulty sú na stránke univerzitnej knižnice

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov

  Počet nájdených publikácií: 487

  Tuberkulóza nás sprevádza dodnes

  Autor/Kolektív:PhDr. Lukáš Kober PhD., MPH
  Vydavateľstvo:Bratislava (Slovensko) : Stratégie na Slovensku, Bratislava (Slovensko) : Ecopress. – Roč. 17,
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1335-9444

  Type and severity of menopausal symptoms - a pilot study in Slovakia

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Almería (Španielsko) : Edual, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-84-17261-09-2

  Úloha sestry v podpore zdravia adolescentov

  Autor/Kolektív:PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Budapešť (Maďarsko) : Expharma, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-615-00-2500-1

  Úrazy hlavy a chrbtice

  Autor/Kolektív:Ing. Bc. Michal Sekerák, MPH, Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Brno (Česko) : Tribun EU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-263-1440-0

  Úrazy hlavy a chrbtice

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Marián Šanta CSc., Ing. Bc. Michal Sekerák, MPH, Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Brno (Česko) : Tribun EU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-263-1440-0

  Validating the clinical learning environment and supervision and nurse teacher scale (CLES + T scale) in Slovakia

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness. České Budejovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Zdravotně sociální fakulta, 2018, Roč. 20, č. 1, s. 3-10
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1212-4117

  Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom lekárstve: pre nelekárske zdravotnícke odbory

  Vydavateľstvo:1. vyd. – Martin (Slovensko) : Vydavateľstvo Osveta, 2018. – 267 s.
  Rok vydania:2018

  Vplyv povolania na hodnotenie zdravia a prostredia žien v klimaktériu = Resources for Health and Environmental Assessment of Woman in the Climate Treatment

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. Fakulta zdravotníctva. Roč. 10, č. 2 (2018), s. 2-7
  Rok vydania:2018

  Vplyv vyučovania etiky v príprave na zdravotnícke povolania

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
  Vydavateľstvo:Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-244-5344-6

  Výhrada svedomia v ošetrovateľstve

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ed. P. Vansač et al. Wyžsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Warszawie. Katedra Filozofii. 2018. 309 s.
  Rok vydania:2018
  ISBN:83-89884-02-X

  Výstupy vo vysokoškolskom vzdelávaní sestier - odporúčania a Skúsenosti = Outcomes in higher education of nurses - recommendations and experiences.

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD.
  Vydavateľstvo:Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 31-32
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-8152-697-8

  Využitie nefarmakologickej liečby u seniorov v domácej a ústavnej starostlivosti = Use of non-pharmacological treatment in home and institutional care of the elderly

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ošetřovatelské perspektivy . – Opava (Česko) : Slezská univerzita v Opavě
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 2570-785X

  Využitie nefarmakologickej liečby u seniorov v domácej a ústavnej starostlivosti = Use of non-pharmacologicaltreatment in home and institutionalcare of theelderly

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Opava (Česko) : Slezská univerzita v Opavě.
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 2571-0702

  Využitie nefarmakologickej liečby u terminálne chorých seniorov

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD., PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Paliatívna medicína a liečba bolesti [elektronický dokument] . – Bratislava (Slovensko) : Solen (SK),
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1339-4193

  Využitie nefarmakologickej liečby u terminálne chorých seniorov

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD., PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Bratislava: Solen (SK), 2018, Roč. 11, č. 1-2, s. 44-47
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN (online) 1339-4193

  Využitie nefarmakologických liečebných postupov u seniorov v komunitnej a v ústavnej starostlivosti = Use of non-pharmacological therapeutic procedures of seniors in community and institutional care

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Olomouc (Česko) : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 85-87
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-244-5344-6

  Využívanie hodnotiaceho nástroja Menopause Rating Scale v publikáciách evidovaných v databázach Web of Science a Scopus

  Autor/Kolektív:Anna Králová, doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH
  Vydavateľstvo:Jihlava (Česko) : Vysoká škola polytechnická Jihlava, Roč. 9, č. 2 (2018), s. 75-83
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1804-3682

  Význam fotodokumentácie v práci sestry = The Importance of Photodocumentation in the Work of Nurse

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Význam interdisciplinárnej spolupráce v starostlivosti o krehkého seniora

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD., Mgr. Peter Kutiš, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Banská Bystrica (Slovensko) : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, 2018., s. 321-343
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-89702-51-0

  Význam komunikácie v paliatívnom ošetrovateľstve = The importance of communication in palliative care

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X