Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov fakulty sú na stránke univerzitnej knižnice

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov

  Počet nájdených publikácií: 487

  New Methods of Training Paramedics at the Faculty of Health in Ružomberok

  Autor/Kolektív:Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH, PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, MPH, DPH, DSc.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Nyíregyháza (Maďarsko) : Debreceni Egyetem, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-963-490-020-7

  Nursing care for nutrition and hydration of seniors in institutional facilities

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Nyíregyháza (Maďarsko) : DebreceniEgyetem, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-963-490-020-7

  Obezita u žien v staršom veku = Obesity in women in older age

  Autor/Kolektív:PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD., PhDr. Marcela Ižová PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH
  Vydavateľstvo:In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Bratislava (Slovensko) : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. – ISSN 1336-183X. – ISSN (online) 1339-5920. – Roč. 16, č. 5 (2018), s. 32-33 [tlače
  Rok vydania:2018

  Od zvierat k človeku

  Autor/Kolektív:PhDr. Lukáš Kober PhD., MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Bratislava (Slovensko) : Stratégie na Slovensku, Bratislava (Slovensko) : Ecopress. – Roč. 17, č. 11-12
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1335-9444

  Osobitosti starostlivosti o pacienta s nádorom hlavy a krku

  Autor/Kolektív:Mgr. Anna Herinková, PhDr. Katarína Zrubáková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018.
  Rok vydania:2018

  Osteoporóza v klimaktériu a možnosti fyzioterapie

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Ošetrovateľská starostlivosť o akútne intoxikovaných pacientov

  Autor/Kolektív:PhDr. Lukáš Kober PhD., MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018., s. 53-55
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0583-2

  Ošetrovateľstvo cez prizmu legislatívy

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity,2018, roč. X., č. 1, s. 28-32
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Paraneoplastický syndróm = Paraneoplastic Syndrome

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Photodocumentation in clinical practice

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD., Mgr. Peter Kutiš, PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ostrowiec Świętokrzyski (Poľsko) : Wyzsza Szkola Biznesu i Przedsiebiorczosci w Ostrowcu Swietokrzyskim, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-83-64557-29-3

  Plusy a mínusy biotechnológii z pohľadu pôrodnej asistencie

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Vydavateľstvo:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko bl. Sáry Salkaházi Rožňava, 2018. 142 s.
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-8132-182-5

  Pohybová liečba inkontinencie v období klimaktéria

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Vydavateľstvo:Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0546-7

  Postural state of preschoolers on territory of Ružomberok and Martin, Slovakia

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-2-7598-9059-0

  Posúdenie zdravia rodiny sestrou = Health family assesment by nurse

  Autor/Kolektív:PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1336-183X

  Praktické postupy pre zdravotníckych záchranárov: Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof

  Autor/Kolektív:Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH, Mgr. Bc. Dagmar Tomčanyová
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1338-4171

  Prípad kliešťovej encefalitídy s ťažkým priebehom

  Autor/Kolektív:Mgr. Lenka Palcová, prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:7. aktual. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-8140-240-1

  Problematika zdravia a života žien so zameraním na klimaktérium

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD., Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Bratislava (Slovensko) : SAP - Slovak Academic Press, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-89607-67-9

  Problematika zdravia a života žien so zameraním na klimaktérium

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, MPH, DPH, DSc., PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : SAP - Slovak Academic Press, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-89607-67-9

  Problematika zdravia a života žien so zameraním na klimaktérium

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD.
  Ďalší autori:Anna Kolárová
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : SAP - Slovak Academic Press, 2018. – 167 s.
  Rok vydania:2018

  Psychological Burden Experienced by Polish and Slovak Nurses Working at Chemotherapy Units

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Viedeň: Gesellschaft für angewandte Präventionsmedizin, 2018, Roč. 9, č. 1, s.37-44
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 2222-386X