Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov fakulty sú na stránke univerzitnej knižnice

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov

  Počet nájdených publikácií: 487

  Determinanty pracovnej ne/spokojnosti sestier

  Autor/Kolektív:PhDr. Lukáš Kober PhD., MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. – Roč. 17, č. 6, s. 18-21
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 1336-183X

  Epidemiologická situácia tuberkulózy na Slovensku - aktualizácia údajov

  Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Praha (Česko) : Trios.Roč. 79, č. 5
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 1213-810X

  Fenomenologické odkrytie zmyslu života človeka = Phenomenological exposure of the meaning of human life

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  Fyzioterapia pri ovplyvnení sekundárneho lymfedému u žien po ablácii prsníka - kazuistiky

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. Fakulta zdravotníctva
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Importance of cardiovascular examination in patients with multiple lentigines: two cases of LEOPARD syndrome with hypertrophic cardiomyopathy

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Milan Minarik PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 1784-3286

  In vitro aktivita fosfolipázy C špecifickej pre fosfatidylglycerol

  Autor/Kolektív:RNDr. Andrea Tvarožná
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-223-4711-2

  Infections of clostridium difficile

  Autor/Kolektív:Mgr. Lenka Palcová, prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – New York (USA) : NOVA Science Publishers, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-1-53616-648-4

  Informovanosť verzus edukácia pacienta

  Autor/Kolektív:PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum, 2019, s. 314 – 315
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  K problému smrti a vedomia smrteľnosti človeka

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Kliešťami prenášané infekcie a informovanosť polupácie

  Autor/Kolektív:RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA
  Vydavateľstvo:Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  Komunitné ošetrovateľstvo

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-8141-202-8

  Kvalita trombocytových prípravkov v závislosti od ich prípravy = Quality of thrombocytic preparations depending on their preparation

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  Laboratórna diagnostika akútnych leukémií

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Laboratórna diagnostika latentnej formy tuberkulózy

  Autor/Kolektív:Mgr. Lenka Palcová, prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Modra (Slovensko) : VEEVENT. – Roč. 2, č. 2 (2019)
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 2585-9595

  Legislatíva verzus zdravotníci

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2019. 159 s.
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-8063-483-4

  Masívna transfúzia a protokol masívnej transfúzie = Massive Transfusion and Massive Transfusion Protocol

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  Masívna transfúzia a protokol masívnej transfúzie = Massive Transfusion and Massive Transfusion Protocol

  Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  Minimum pracovného práva pre zdravotníkov

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Vydavateľstvo:Košice : Multiprint s. r. o., 2019. 75 s.
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-89551-33-0

  Monitoring of hydroxyl radical induced oxidation of yeast cells using biological autoluminescence

  Autor/Kolektív:Bereta, M., Teplan, M., Vahalová, P. , Cifra, M. 
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-972629-2-1

  Monitoring of patients' falls in health care facilities

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Roč. 7. – Praha (Česko) : CBU Research Institute, 2019.
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-907722-0-5