Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov fakulty sú na stránke univerzitnej knižnice

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov

  Počet nájdených publikácií: 487

  Psychosociálne aspekty starostlivosti o seniorov = The psychosocial aspects of a care about seniors

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Trenčín (Slovensko) : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-8075-799-1

  Quality of life after implantation of total knee arthroplasty

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Nyíregyháza (Maďarsko) : DebreceniEgyetem, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-963-490-020-7

  Quality of life after implantation of total knee arthroplasty

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Nyíregyháza (Maďarsko) : Debreceni Egyetem, 2018, s. 120-121
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-963-490-020-7

  Rodina - zdravie - choroba

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0583-2

  Rodina - zdravie - choroba

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0583-2

  Rok 2017 z pohľadu Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

  Autor/Kolektív:Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1338-4171

  Ružomberské zdravotnícke dni 2018

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Social determinants and interventions in tuberculosis = Sociálne determinanty a intervencie pri tuberkulóze

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Ivan Solovič CSc., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, PhDr. Lukáš Kober PhD., MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Praha (Česko) : Trios. – Roč. 78, č. 3, s. 91-95
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1213-810X

  Sociálna opora seniorov = Social Support for the Seniors

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018,s. 34-42
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0546-7

  Spánok seniorov = Sleep of Seniors

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Vydavateľstvo:Zdravotnícke štúdie: vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. – Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. Fakulta zdravotníctva
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Spánok seniorov = Sleep of Seniors

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Spiritual needs of dying and emergency health care

  Autor/Kolektív:Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-2-7598-9029-3

  Súčasná epidemiológia a diagnostika lymskej boreliózy

  Autor/Kolektív:RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA
  Vydavateľstvo:Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Transfúzny liek s obsahom trombocytov - charakteristika = Thrombocyte - Containing Transfusion Drugs - Characteristic

  Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Tréning svalov panvového dna pri inkontinencii moču u žien v období klimaktéria

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Vydavateľstvo:Logos Polytechnikos. - Jihlava (Česko) : Vysoká škola polytechnická Jihlava
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1804-3682

  Trombocytopénie v tehotenstve - výberové kazuistiky = Thrombocytopenia in Pregnancy - Case Reports

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Trombocytopénie v tehotenstve - výberové kazuistiky = Thrombocytopenia in Pregnancy - Case Reports

  Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Trombocyty z celej krvi poolované deleukotizované - naše skúsenosti = Platelets Pooled Leucocyte - Depleted from Whole Blood - Our Experience

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Tuberkulóza na Slovensku a v Európskom regióne

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Ivan Solovič CSc., PhDr. Lukáš Kober PhD., MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Trenčín (Slovensko) : Q-EX, Bratislava (Slovensko) : LB International. – Roč. 16, č. 1
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1335-3985