Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 6

  Vplyv vyučovania etiky v príprave na zdravotnícke povolania

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
  Vydavateľstvo:Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-244-5344-6

  The impact of diagnosis on the psychosocial and spiritual needs of the patients

  Autor/Kolektív:Anna Králová, doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-2-7598-9081-1

  Evolution of the coronavirus disease COVID-19

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD., prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020

  Biological Treatment of Ulcerative Colitis Complicated by Miliary Tuberculosis

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Ivan Solovič CSc., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Praha : Trios. Roč. 78, č. 1, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1213-810X

  International Nosocomial Infection Control Consortium

  Autor/Kolektív:doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 0196-6553

  Profesijná aplikovaná etika vo verejnom zdravotníctve

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ružomberok : VERBUM, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0695-2