Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov fakulty sú na stránke univerzitnej knižnice

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov

  Počet nájdených publikácií: 487

  OŠETROVATEĽSKÁ ETIKA

  Autor/Kolektív:Šoltés Ladislav, Davideková Mária, Gažiová Mária
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-280-2

  OŠETROVATEĽSKÁ ETIKA

  PRÍPRAVA A PÍSANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

  Autor/Kolektív:Malíková Katarína, Kadučáková Helena, Magerčiaková Mariana, Džumelová Marcela, Lehotská Mária, Moraučíková Eva, Vicáňová Michaela
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-279-6

  PRÍPRAVA A PÍSANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

  Hydroxyl radical induced ultra-weak photon emission from tyrosine solutions

  Autor/Kolektív:Bereta, M., Cifra, M., Červinková, K., Janoušek, L., Barabáš, J.
  Vydavateľstvo:Communications. 17 (4), 2015, p. 3-7.
  Rok vydania:2015
  ISBN:ISSN 1335-4205

  15 rokov kryokonzervácie na oddelení hematológie ÚVN SNP Ružomberok - FN = 15 years of cryopreservation at the Hematoloy Department ÚVN SNP Ružomberok - FN

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  15 rokov kryokonzervácie na oddelení hematológie ÚVN SNP Ružomberok - FN = 15 years of cryopreservation at the Hematoloy Department ÚVN SNP Ružomberok - FN

  Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  AFA Vplyv skin to skin metódy na vybrané biologické a behaviorálne indikátory popôrodnej adaptácie novorodenca

  Autor/Kolektív:PhDr. Mária Lehotská PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-88064-29-9

  AFD Vplyv skin to skin metódy na vybrané indikátory popôrodnej adaptácie novorodenca

  Autor/Kolektív:PhDr. Mária Lehotská PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Assesment of the Posture with the Students of the First Grade of Primary School

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 0214-9877

  Creating bonding by supporting skin to skin method / Vytváranie vzťahovej väzby podporovaním skin to skin metódy.

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, 2017. 155 s.
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-558-1185-7

  Demographic Characteristics of Population Ageing in Slovakia

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Clinical Social Work and Health Intervention
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 2222- 386X

  Diagnostika mykoplazmových a ureaplazmových uretritíd v ÚVN Ružomberok v roku 2016

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Jaroslav Timko PhD., Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH, MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Education about respiratory gymnastics in case of asthmatic patients

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Vydavateľstvo:Rehabilitacja- 1. vyd. - Rzeszów : Bonus liber, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-83-65441-62-1

  Efekt dynamického sedu na ZŠ Ludrová

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Etika a udalosť s hromadným postihnutím osôb = Ethics and mass casualty event

  Autor/Kolektív:Anna Králová, doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD., Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH, PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, MPH, DPH, DSc.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-88064-29-9

  Evaluation of health in nursing = Hodnotenie kontroly zdravia v ošetrovateľstve

  Autor/Kolektív:PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Vydavateľstvo:1st ed. - Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-558-1185-7

  Factors influencing view of healthcare professionals on spiritual needs of patients

  Autor/Kolektív:Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH, PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, MPH, DPH, DSc.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 0214-9877

  Factors lnfluencing Competences to Satisfy Spiritual Needs in Paliative Care

  Autor/Kolektív:Anna Králová, doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH, PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, MPH, DPH, DSc.
  Vydavateľstvo:1st ed. - Bratislava: Ministry of Health, Slovak Republic, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80- 89825-02-8

  FATE: the new partnership to Fight Against TB in Central and Eastern Europe

  Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1473-3099

  Health-promoting behavior

  Autor/Kolektív:PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 2450-4289

  Identifikácia a riešenie sociálnych problémov u pacientov v ústavných zdravotníckych zariadeniach

  Autor/Kolektív:PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH
  Vydavateľstvo:Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, 2017, s. 9- 19
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-89542-66-6