Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov fakulty sú na stránke univerzitnej knižnice

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov

  Počet nájdených publikácií: 487

  Interdisciplinary Cooperation in Dealing with Spinal Diseases

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 2534-9597

  Klasifikácia a laboratórna diagnostika myelodysplastického syndrómu = Classification and Laboratory Diagnosis of Myelodysplastic Syndrome

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Klasifikácia a laboratórna diagnostika myelodysplastického syndrómu = Classification and Laboratory Diagnosis of Myelodysplastic Syndrome

  Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Adrian Kališ PhD., MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Kliešť obyčajný ako vektor infekčných chorôb v podmienkach Liptovskej kotliny

  Autor/Kolektív:RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Krehký senior v domácej a ústavnej ošetrovateľskej starostlivosti

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1338-1415

  Krehký senior v domácej a ústavnej ošetrovateľskej starostlivosti

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Prohuman : vedecko-odborný internetový časopis., Roč. 9 (2017)
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1338-1415

  Kvalita života pacientů s trvalým kardiostimulátorem = Life quality of patients with permanent pacemaker

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD.
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1336-2232

  Low Frequency Electromagnetic Field Effects on Growth Dynamics of yeast cells

  Autor/Kolektív:Bereta, M., Balcová, E., Janoušek, L., Barabáš, J.
  Vydavateľstvo:Acta Technica Corviniensis-Bulletin of Engineering, 10(2), 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN (online): 2067-3809

  Low Frequency Electromagnetic Field Effects on Growth Dynamics of yeast cells

  Autor/Kolektív:Bereta, M., Balcová, E., Janoušek, L., Barabáš, J.
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 2067-3809

  Manažment rizík rómskej komunity v ošetrovateľstve

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, DP Rožňava, 2017. 264 s.
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-8132-166-5

  Manažment zdravotníckych a sociálnych zariadení v starostlivosti o dieťa

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Banská Bystrica : Dali, 2017,s. 40-49.
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-8141-158-8

  Názory pacientov na písomné edukačné materiály využívané v ošetrovateľskej praxi

  Autor/Kolektív:PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Jihlava: Vysoká škola polytechnická, Katedra zdravotnických studií, 2017, s. 169- 179
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-88064-29-9

  Neonatal Marfan Syndrome: report of two cases

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Milan Minarik PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 0172-780X

  Osobitosti ošetrovateľskej starostlivosti o ústnu dutinu imobilného pacienta

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD.
  Ďalší autori:Varcholová Zuzana
  Vydavateľstvo:Sestra : odborný časopis s recenzovanou prílohou pre sestry, pôrodné asistentky, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov Roč. 16, č. 5-6 (2017), s. 24-26
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1335-9444

  Ošetrovateľská starostlivosť o seniorov s očnými chorobami

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD.
  Ďalší autori:Brziaková Zdenka
  Vydavateľstvo:Prohuman : vedecko-odborný internetový časopis
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1338-1415

  Perkutánna kardiostimulácia realizovaná zdravotníckym záchranárom v prípade krajnej núdze

  Autor/Kolektív:PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, MPH, DPH, DSc.
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1338-4171

  Písomné edukačné materiály pre geriatrických pacientov

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH
  Ďalší autori:Magerčiaková Mariana, Ižová Marcela, Šupínová Mária
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-89542-71-0. - s. 27

  Pohľad sestier na výskyt a riešenie sociálnych problémov u hospitalizovaných pacientov

  Autor/Kolektív:PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH
  Vydavateľstvo:Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2017, s. 9 – 19
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-89542-66-6.