Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov fakulty sú na stránke univerzitnej knižnice

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov

  Počet nájdených publikácií: 487

  Posúdenie sebestačnosti seniorov = Assessment of Self Care of Elderly

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Posúdenie sebestačnosti seniorov = Assessment of Self Care of Elderly

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017.,s. 58-66.
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Prehľad kardiotoxických účinkov aktuálnej protinádorovej liečby

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Prevencia kardiovaskulárnych ochorení u žien v klimaktériu = Prevention of Cardiovascular Diseases in Women in Menopause

  Autor/Kolektív:PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Prevention of postural disorder in preschoolers

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-83-65441-62-1

  Prevention of risk factors of cardiovascular disease in nursing

  Autor/Kolektív:PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-88042-08-2

  Příprava na porod : fyzická a psychická profylaxe

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD., doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Praha (Česko) : Grada Publishing, 2017. – 136 s.
  Rok vydania:2017

  Psychic disease and its effect on the family

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 2450-4289

  Psychosocial and Spiritual Needs of Dying Patients from the Perspective of the Nurse and Length of Professional Practice

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH, PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, MPH, DPH, DSc.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 2222- 386X

  Realizácia nefarmakologickej liečby v ústavnej starostlivosti o seniorov = Implementation of non-pharmacological treatment in institutional care of seniors

  Autor/Kolektív:PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD., PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Vydavateľstvo:Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1339-5920

  Rizikové faktory a liečba venózneho tromboembolizmu = Risk factors and treatment of venous tromboembolism

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Ružomberské zdravotnícke dni 2017

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Ružomberské zdravotnícke dni 2017

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA, PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, MPH, DPH, DSc., PhDr. Mária Lehotská PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Spinálny subdurálny hematóm

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Marián Šanta CSc., Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-7464-907-3

  Spiritual Needs of Dying and Critical Care Nursing

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Marián Šanta CSc.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1st ed. - Bratislava : Ministry of Health, Slovak Republic, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-89825-02-8

  Úcta k životu očami študentov zdravotníckych odborov

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-8132-170-2

  Úloha sestry pri eliminácii nežiaducich účinkov liečby rakoviny krčka maternice = The Role of Nurses in Eliminating Side Effects of Cervical Cancer Treatment

  Autor/Kolektív:Mgr. Anna Herinková, PhDr. Katarína Zrubáková PhD.
  Vydavateľstvo:Zdravotnícke štúdie : vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Unilateral occurrence of five different thyroid arteries-a need of terminological systematization

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Marián Šanta CSc.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 0930-1038