Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov fakulty sú na stránke univerzitnej knižnice

    Databáza publikačnej činnosti pracovníkov

    Počet nájdených publikácií: 487

    NOVÉ TRENDY V NUKLEÁRNEJ MEDICÍNE
    PRÍPRAVA A PÍSANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE