Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov fakulty sú na stránke univerzitnej knižnice

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov

  Počet nájdených publikácií: 487

  ZÁŤAŽOVÉ (STRESOIDNÉ) SITUÁCIE VO VÝUČBOVOM PROCESE A ICH OBJEKTIVIZÁCIA VYŠETRENÍM AUTONÓMNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

  Kvalita života ženy po totálnej endoprotéze kolenného kĺbu = Quality of life of female after total knee arthroplasty

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:0
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Nefarmakologická léčba v geriatrii

  Autor/Kolektív:Bartošovič, Ivan [Autor, 8.337%] ; Hudáková, Zuzana [Autor, 8.333%] ; Ižová, Marcela [Autor, 8.333%] ; Kamanová, Irena [Autor, 8.333%] ; Krajčík, Štefan [Autor, 8.333%] ; Kuberová, Helena [Autor, 8.333%] ; Magerčiaková, Mariana [Autor, 8.333%] ; Moraučíko
  Rok vydania:0
  ISBN:978-80-271-2207-3

  VÝVOJ KOJENCOV PRVÝCH 365 DNÍ V ŽIVOTE DIEŤAŤA

  VÝVOJ KOJENCOV PRVÝCH 365 DNÍ V ŽIVOTE DIEŤAŤA

  Autor/Kolektív:Hellbrűgge Theodor - preklad Šoltés Ladislav
  Rok vydania:2005

  VÝVOJ KOJENCOV PRVÝCH 365 DNÍ V ŽIVOTE DIEŤAŤA

  NEINVAZÍVNA FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ

  Autor/Kolektív:Lacko Anton, Mokáň Marián, Bestvina Dušan, Chalachanová Iveta, Valko Peter, Čombor Igor
  Rok vydania:2007
  ISBN:ISBN 978-80-968742-8-6

  NEINVAZÍVNA FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ

  NOVÉ TRENDY V NUKLEÁRNEJ MEDICÍNE

  Autor/Kolektív:Lacko Anton , Mokáň Marián, Bestvina Dušan a kol..
  Rok vydania:2007
  ISBN:978-80-968742-8-6

  NOVÉ TRENDY V NUKLEÁRNEJ MEDICÍNE

  ZÁŤAŽOVÉ (STRESOIDNÉ) SITUÁCIE VO VÝUČBOVOM PROCESE A ICH OBJEKTIVIZÁCIA VYŠETRENÍM AUTONÓMNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

  Autor/Kolektív:Lacko Anton, Mokáň Marián, Lacková Lucia a kol.
  Rok vydania:2007
  ISBN:978-80-969713-0-5

  ZÁŤAŽOVÉ (STRESOIDNÉ) SITUÁCIE VO VÝUČBOVOM PROCESE A ICH OBJEKTIVIZÁCIA VYŠETRENÍM AUTONÓMNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU
  EDUKÁCIA V OŠETROVATEĽSTVE 1