Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov fakulty sú na stránke univerzitnej knižnice

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov

  Počet nájdených publikácií: 487

  Uspokojovanie potreby hydratácie u seniorov = Satisfying the need of seniors hydration

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2017,s. 31-42.
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-89542-66-6

  Uspokojovanie potreby hydratácie u seniorov = Satisfying the need of seniors hydration

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-89542-66-6

  Včasný liečebno-rehabilitačný program u pacientov po operácii driekovej chrbtice

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Vplyv skin to skin metódy na zmeny telesnej teploty u novorodencov

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017. 535 s.
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Vplyv stavu výživy na proces hojenia nehojacich sa rán

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA, PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, MPH, DPH, DSc.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Vybrané kapitoly z farmakológie

  Autor/Kolektív:MUDr. Mária Gadušová PhD., prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0468-2

  Vybrané kapitoly z farmakológie

  Autor/Kolektív:MUDr. Mária Gadušová PhD., prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0468-2

  Vybrané kapitoly z geriatrie

  Autor/Kolektív:MUDr. Mária Gadušová PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: KU Verbum, 2017.
  Rok vydania:2017

  Vybrané kapitoly z patológie

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD., MUDr. Adrian Kališ PhD., MUDr. Antonín Hruboň PhD., MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA, MUDr. Libor Danihel, PhD., MUDr. Mgr. Ján Hruška PhD., MHA, MPH, MUDr. Mária Gadušová PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0423-1

  Význam edukácie pri koronárnych ochoreniach srdca = The importance of education in the heart of corronary disease

  Autor/Kolektív:PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Prešov : Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-555-1869-5. - S. 39-41

  Význam rehabilitačnej starostlivosti na následné oprotézovanie pacienta s amputáciou dolných končatín

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-88064-29-9

  Základy klinickej propedeutiky pre nelekárske zdravotnícke vedy

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017. – 120 s.
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISBN 978-80-561-0501-6

  Základy klinickej propedeutiky pre nelekárske zdravotnícke vedy

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD., MUDr. Antonín Hruboň PhD., MUDr. Mária Gadušová PhD., PhDr. Marcela Ižová PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0501-6

  Základy všeobecnej chirurgie

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Marián Šanta CSc., doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD., Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-263-1186-7

  Zdravotnícki záchranári a uspokojovanie potrieb zomierajúcich v prednemocničnej starostlivosti = Paramedics and Meeting the Needs of Dying in Prehospital Care

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Marián Šanta CSc., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH, MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Zdravotno-sociálne podmienky pre úspešnú domácu ventilačnú starostlivosť = Health-social conditions for successful home care ventilation

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Universitas Catholica Ružomberok
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1336-2232

  Zdravotno-sociálne podmienky pre úspešnú domácu ventilačnú starostlivosť = Health-social conditions for successful home care ventilation

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1336-2232

  Zlepšenie kvality života žien v klimaktériu pomocou edukačných programov.

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2017, roč. IX., č. 2, s. 40-42
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Zmeny faktorov primárnej hemostázy pri sepse = Changes of the Primary Hemostase Factors at Sepse

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA, PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, MPH, DPH, DSc., PhDr. Mária Lehotská PhD., PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2