Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov fakulty sú na stránke univerzitnej knižnice

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov

  Počet nájdených publikácií: 487

  Fajčenie a práca sestry

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD.
  Ďalší autori:Kelčíková Oľga
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0546-7

  Falls as an extraordinary event in health care facilities

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
  Vydavateľstvo:In: Advanced Practices in Nursing [elektronický dokument] . – Edinburgh (Veľká Británia) : OMICS Publishing Group. – ISSN (online) 2573-0347. – Roč. 3 (2018), s. 101-101 [online]
  Rok vydania:2018

  Fyziologie a patologická fyziologie pro záchranáře

  Autor/Kolektív:Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Plzeň (Česko) : Západočeská univerzita v Plzni, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-261-0801-6

  Hodnotenie držania tela a chrbtice u školopovinných detí

  Vydavateľstvo:Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Hodnotenie podpory zdravia adolescentmi a sestrami

  Autor/Kolektív:PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0597-9

  Home mechanical pulmonary ventilation from the view of nursing = Domáca umelá pľúcna ventilácia z pohľadu ošetrovateľstva

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Vydavateľstvo:Studia pneumologica et Phthiseologica : časopis České pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. – Praha
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1213-810X

  Importované protozoárne endoparazity morfologicky diagnostikovateľné v rámci hodnotenia leukogramu a metódou hrubej kvapky = Imported Protozoan Endoparasites Morphologically Diagnosable in the Leukogram Evaluation and the Gross Drop Method

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Je larválna toxokaróza na Slovensku častá? : Výsledky séroepidemiologického prieskumu u ľudí

  Autor/Kolektív:RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-8077-583-4

  Key Determinants Influencing CPR Quality from Teaching to Practice

  Autor/Kolektív:Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH, PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, MPH, DPH, DSc.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Key Determinants Influencing CPR Quality from Teaching to Practice

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Marián Šanta CSc., doc. MUDr. Milan Minarik PhD., Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Kliešťová encefalitída

  Autor/Kolektív:Mgr. Lenka Palcová, prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:7. aktual. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-8140-240-1

  Kompendium fyziológie a patologickej fyziológie

  Autor/Kolektív:Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-89553-56-3

  Kvalita života pacientov po totálnej endoprotéze kolenného kĺbu = Quality of Life of PatientafterTotalKneeArthroplasty

  Autor/Kolektív:PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Kvalita života ženy po totálnej endoprotéze kolenného kĺbu

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Zdravotnícke štúdie: vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. – Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku. Fakulta zdravotníctva.
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Measurement of weak low frequency electromagnetic field effects on cells

  Autor/Kolektív:Teplan, M., Bereta, M., Bajla, I., Bartošová, K., Dermek, T., Haba, Y. , Cifra, M.
  Vydavateľstvo:EMF-Med 2018 : 1st World Conference on Biomedical Applications of Electromagnetic Fields. – Split, Croatia: FESB, University of Split, 2018, p. 10-13
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-953-290-080-4

  Measurement of weak low frequency electromagnetic field effects on cells

  Autor/Kolektív:Teplan, M., Bereta, M., Bajla, I., Bartošová, K., Dermek, T., Haba, Y., Cifra, M.
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-953-290-080-4

  Metódy molekulárnej biológie - hybridizačné metódy = Methods of Molecular Biology - Hybridization Methods

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Molekulárne metódy v mykobakteriológii

  Autor/Kolektív:doc. RNDr. Jaroslav Timko PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Možnosti interdisciplinárnej spolupráce v starostlivosti o výživu a hydratáciu seniorov = Possibilities of interdisciplinarycooperation in thecarefornutrition and hydration of seniors

  Autor/Kolektív:Mgr. Peter Kutiš, PhD., PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0583-2

  Neurológia pre zdravotnícke nelekárske odbory

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Marián Šanta CSc., Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH, MUDr. Štefan Madarász PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Brno (Česko) : Tribun EU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-263-1425-7