Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov fakulty sú na stránke univerzitnej knižnice

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov

  Počet nájdených publikácií: 487

  Activity of Skin Cancer Clinic at Martin University Hospital in 2017

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Milan Minarik PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1335-8421

  AFD Meracie a hodnotiace nástroje v starostlivosti o pacienta po cievnej mozgovej príhode = Measurement and Evaluation of the Instrument in Patient History after the Vascular and Cerebral Stroke

  Autor/Kolektív:PhDr. Mária Lehotská PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  AFD Vplyv zmeny prostredia na progresiu Alzheimerovej choroby

  Autor/Kolektív:PhDr. Mária Lehotská PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0546-7

  AFG Classical and Rapid Recovery Physiotherapy Approach of Total Hip Arthroscopy in Slovakia

  Autor/Kolektív:Mgr. Peter Kutiš, PhD., PhDr. Mária Lehotská PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Riga (Lotyšsko) : Riga Stradinš University,
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-9934-563-39-3

  AFH Meracie a hodnotiace nástroje v assessmente pacienta po cievnej mozgovej príhode = Measuring techniques in the assessment of patient with stroke

  Autor/Kolektív:PhDr. Mária Lehotská PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0583-2

  Attitudes to Ethical Approach to Migration

  Autor/Kolektív:Anna Králová, doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, PhDr. Lukáš Kober PhD., MPH
  Vydavateľstvo:Viedeň (Rakúsko) : Gesellschaft für angewandte Präventionsmedizin.– Roč. 9, č. 2, s. 58-69
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 2222-386X

  Attitudes to Ethical Approach to Migration

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH, PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, MPH, DPH, DSc., PhDr. Lukáš Kober PhD., MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Viedeň (Rakúsko) : Gesellschaft für angewandte Präventionsmedizin
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 2222-386X

  Biological Treatment of Ulcerative Colitis Complicated by Miliary Tuberculosis

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Ivan Solovič CSc., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Praha : Trios. Roč. 78, č. 1, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1213-810X

  Boron-doped Diamond Film Electrode as Voltammetric Sensor for Cetirizine

  Autor/Kolektív:doc. RNDr. Jaroslav Timko PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1452-3981

  Coping and emotional comfort of caregivers

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD.
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80270-5038-3

  Coping and EmotionalComfort of Caregivers

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Roč. 6. – Praha (Česko) : CBU ResearchInstitute, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-270-5037-6

  COVID-19 - prípad 43-ročnej ženy so šťastným koncom

  Autor/Kolektív:Mgr. Lenka Palcová, prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:7. aktual. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-8140-240-1

  COVID-19 - prípad 52-ročnej ženy, ktorý sa skončil úmrtím

  Autor/Kolektív:Mgr. Lenka Palcová, prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:7. aktual. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-8140-240-1

  Decline in cases of tuberculosis in Slovakia does not mean that we have won = Pokles prípadov tuberkulózy na Slovensku neznamená, že sme zvítťazili

  Autor/Kolektív:PhDr. Lukáš Kober PhD., MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Praha (Česko) : Trios. – Roč. 78, č. 3, s. 96-101
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1213-810X

  Dependence between Cardiopulmonary Resuscitation Delivery Time and Its Quality

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Marián Šanta CSc., Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-9934-563-39-3

  Edukácia pacientov s diabetes mellitus o inzulínovej pumpe

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD.
  Ďalší autori:Prokopič, Klaudia
  Vydavateľstvo:Nové trendy vo vzdelávaní a praxi zdravotníckych pracovníkov. Zborník z medzinárodnej konferencie
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0597-9

  Edukácia seniora v kontexte gramotnosti

  Autor/Kolektív:Mgr. Jana Moravčíková, PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0546-7

  Endothelial function in children with white-coat hypertension

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Milan Minarik PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 0910-8327

  Evaluation of quality education and implementation of cardiopulmonary resuscitation

  Autor/Kolektív:PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, MPH, DPH, DSc.
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Riga (Lotyšsko) : Riga Stradinš University, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-9934-563-39-3

  Existenciálna psychoterapia Irvina D. Yaloma a koncept zmyslu života = Existencial psychotherapy by Irvin D. Yalom and concept of the meaning of life

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X