Katedra verejného zdravotníctva

    Katedra verejného zdravotníctva

    Bakalársky študijný program „Verejné zdravotníctvo“ je zameraný na prípravu verejných zdravotníkov, starajúcich sa o zdravie populácie špecifickými spôsobmi, ako predchádzať chorobám, ako predlžovať život a posilňovať zdravie prostredníctvom organizovaného úsilia spoločnosti. Podieľa sa na zlepšení zdravia populácie pomocou zdravotnej výchovy, podpory zdravia, výskumu a stratégií prevencie ochorení a úrazov. Je to tiež oblasť, ktorá sa zaoberá znižovaním rozdielov v spoločnosti, prostredníctvom boja za spravodlivé poskytovanie zdravotnej starostlivosti, za jej kvalitu a dostupnosť. Ide o multidisciplinárny vedný odbor, ktorý umožňuje široké uplatnenie absolventov.

    Viac o katedre