Zápis študentov 2021/2022 - usmernenie

  Časový harmonogram zápisov
  Vážené študentky a študenti.
  Váš zápis sa bude riadiť aktuálne platným Školským semaforom "stupeň ostražitosti - oranžová farba:
  1. Zápis na štúdium prebehne podľa zverejneného harmonogramu pre Akademický rok 2021-2022.
  2. K zápisu je potrebné doniesť vypísané, vytlačené a podpísané "Prehlásenie o bezpríznakovosti" (formulár je priložený pod oznámením).
  3. Pri vstupe do budovy FZ KU je nutné sa preukázať jedným z troch nasledovne uvedených dokumentov:
  • covid pasom,
  • negatívnym PCR alebo Ag testom,
  • potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19, nie  starším ako 180 dní.
  Bez uvedeného prehlásenia a kontroly potvrdení, nie je možné vstúpiť do budovy FZ KU a zúčastniť sa zápisu na štúdium.
  Pri vstupe Vám bude monitorovaná telesná teplota neinvazívne, bezkontaktne pomocou termokamery.

   

  Ďakujem za akceptáciu mimoriadnych podmienok.
  S pozdravom.

   

  prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.
  dekan Fakulty zdravotníctva KU v RK