Rozhodnutie dekana o prechode na dištančnú metódu štúdia

  s účinnosťou od 19.10.2021 do odvolania
  Rozhodnutie dekana o prechode na dištančnú metódu štúdia

  Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v regióne a výskyt viacerých pozitívnych prípadov COVID-19 medzi študentami v minulom týždni, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku prechádza na dištančnú metódu štúdia s účinnosťou od 19.10.2021 do odvolania, s výnimkou cvičení z predmetov:

   

  Ošetrovateľské techniky 1 (št. program Ošetrovateľstvo, denná a externá forma, 1. ročník),

  Urgentná zdravotná starostlivosť, 1. ročník),

  Urgentná zdravotná starostlivosť 2 (št. program Urgentná zdravotná starostlivosť, 2. ročník),

  Urgentná zdravotná starostlivosť 4 (št. program Urgentná zdravotná starostlivosť, 3. ročník),

  Fyzioterapeutická diagnostika (št. program Fyzioterapia, 1,2. a 3. ročník Bc. štúdia),

  Metódy kinezioterapie (št. program Fyzioterapia, 1,2. a 3. ročník Bc. štúdia),

  Posturálna korekcia (št. program Fyzioterapia, 3. ročník Bc. štúdia),

   

  ktoré budú prebiehať naďalej prezenčnou metódou podľa rozvrhu hodín za dodržania prísnych epidemiologických opatrení.

   

  Klinické cvičenia v zdravotníckych zariadeniach pokračujú bez zmeny za dodržania prísnych epidemiologických opatrení a podľa podmienok vstupu na pracovisko, určených jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami.