Výsledky prijímacej skúšky pre študijný program Fyzioterapia - bakalár

    pre akademický rok 2022/2023
    Výsledky prijímacej skúšky pre študijný program Fyzioterapia - bakalár