doc. MUDr. Jozef Kobela, PhD.

doc. MUDr. Jozef Kobela, PhD.

Kde ma nájdete

Fakulta zdravotníctva

Hrabovská cesta 1A
034 01, Ružomberok

Kancelária:
Telefón:
Email: jozef.kobela@ku.sk