Sekretariát dekana  

Email: sekretariat.fz@ku.sk       

Tel.: 044 430 4317

0918 722 196

              

                               

Študijné oddelenie

Email: studijne.fz@ku.sk                        

Ing. Jana Pudišová

Vedúci študijného oddelenia, Referentka pre štúdijný odbor ošetrovateľstvo

Mária Šidová

Referentka pre štúdijný odbor fyzioterapia, rádiologická technika, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, urgentná zdravotná starostlivosť, verejné zdravotníctvo

Referentka pre celoživotné vzdelávanie

                                               

Fakulný koordinátor pre ECTS

PhDr. Katarína Zrubáková PhD.

Tajomníčka katedry, Odborná asistentka

                                                 

Personálne a mzdové oddelenie

Email: personalne.fz@ku.sk

                                                 

Ekonomické oddelenie

 Email: ekonomicke.fz@ku.sk

                                                 

Stredisko informačných technológií

Mgr. Milan Kaman

Stredisko informačných technológií, informatik

                        

Prevádzkové oddelenie

                                                 

Informátor

 

                                                 

Školník - vodič