doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra telesnej výchovy a športu

  Hrabovská cesta 1
  034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: anna.blahutova@ku.sk