doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Pedagogická fakulta

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: anna.blahutova@ku.sk