Digitalizácia chemických experimentov pre zlepšenie kvality a podporu výučby chémie na stredných školách

    V rámci Dňa otvorných dverí na Katolíckej univerzite v Ružomberku 8. novembra 2023

    - prebiehala ukážka zaujímavývch popularizačných experimentov pre potencionálnych záujemcov o štúdium

    - na príprave a ukážkach sa podieľali aj súčasní študenti učiteľstva chémie

    - návrhy a realizácia popularizačných experimentov sú súčasťou projektu Erazmus + Digitalizácia chemických experimentov pre zlepšenie kvality a podporu výučby chémie na stredných školách Erazmus+ KA220-VET (2021-1-SK01-KA220-VET-000027995)