Aktuálne religiózno-etické témy medzi mládežou pod vplyvom súčasnej korona-krízy

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA 1/0299/21
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
    Vedúci projektu:doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.
    Zahraničný projekt:nie