Dekan pedagogickej fakulty

Dekan pedagogickej fakulty

PaedDr. Peter Krška, PhD. - dekan PF

peter.krska@ku.sk
tel.: +421 44 432 6842, kl. 1215

Viac o dekanovi PF

Prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

PhDr. Angela Almašiová, PhD.

angela.almasiova[zavinac]ku.sk
tel.: +421 44 432 6842, kl. 1217

 

Prodekan pre vedu a umenie

prof. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD.
rastislav.adamko[zavinac]ku.sk
tel.: +421 44 432 6842, kl. 1216

 

Prodekanka pre zahraničné vzťahy a public relation

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
marketa.rusnakova[zavinac]ku.sk
tel.: +421 44 432 6842, kl. 1233

 

Tajomník

Mgr. Janka Urbanová
janka.urbanova[zavinac]ku.sk
tel.: +421 44 432 6842, kl. 1224