Dekan pedagogickej fakulty

  Dekan pedagogickej fakulty

  PaedDr. Peter Krška, PhD. - dekan PF

  peter.krska@ku.sk

  Viac o dekanovi PF

  Prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

  Prodekan pre vedu a umenie

  Tajomníčka