Mgr. Učiteľstvo hudobného umenia - externá forma (dĺžka štúdia 2 roky od akad. roku 2023/2024)

    (štandardná dĺžka štúdia 2 roky)

    Vnútorná hodnotiaca správa študijného programu