Kartuziánsky žaltár – graduál sign. J 538 z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine – výskum a pramenná edícia

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA 1/0096/21
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
    Vedúci projektu:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
    Zahraničný projekt:nie