Nástroje na posudzovanie agresie ohrozujúcej sociálne vzťahy v predškolskom veku. 1. vyd

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD., prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0793-5
  Nástroje na posudzovanie agresie ohrozujúcej sociálne vzťahy v predškolskom veku. 1. vyd