E-learningové vzdelávacie moduly k problematike včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA 013KU-4/2019
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
    Vedúci projektu:prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.
    Zahraničný projekt:nie