Primárna prevencia vzniku závislostí v predprimárnom vzdelávaní

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PaedDr. Zdenka Zastková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0982-3
  Publikácia na stiahnutie: zastkova_primarna_prevencia_vzniku_zavislosti_v_predprimarnom_vzdelavani.pdf (18.9M)
  Primárna prevencia vzniku závislostí v predprimárnom vzdelávaní