Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 10

  Rodina s dieťaťom s postihnutím vo včasnej starostlivosti

  Autor/Kolektív:Anna Hudecová, Barbora Kováčová
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0775-1
  Stiahnuť publikáciu

  Rodina s dieťaťom s postihnutím vo včasnej starostlivosti
  Rodina s dieťaťom s ohrozenim vo včasnej starostlivosti
  Rodina s dieťaťom s narušením vo včasnej starostlivosti
  Edukačný a terapeutický potenciál knihy vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom
  Poradenský systém orientovaný na dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole

  Terapeutický koncept arteterapie a psychomotorickej terapie vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., PaedDr. Martina Magová, Ph.D.
  Ďalší autori:Zuzana Fábry Lucká
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0810-9
  Stiahnuť publikáciu

  Terapeutický koncept arteterapie a psychomotorickej terapie vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Špeciálna pedagogika jednotlivcov s mentálnym postihnutím

  Autor/Kolektív:PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISBN 978-80-561-0805-5
  Stiahnuť publikáciu

  Špeciálna pedagogika jednotlivcov s mentálnym postihnutím

  Terapeutický koncept dramatoterapie a terapie s bábkou vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0809-3
  Stiahnuť publikáciu

  Terapeutický koncept dramatoterapie a terapie s bábkou vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Pedagogika osôb so špecifickými vývinovými poruchami učenia

  Autor/Kolektív:PaedDr. Martina Magová, Ph.D.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0803-1
  Stiahnuť publikáciu

  Pedagogika osôb so špecifickými vývinovými poruchami učenia

  Evalvácia voľnočasových aktivít u osôb so zdravotným znevýhodnením v neformálnom prostredí

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISBN 978-80-561-0732-4
  Stiahnuť publikáciu

  Evalvácia voľnočasových aktivít u osôb so zdravotným znevýhodnením v neformálnom prostredí