Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 17

  Expresívne terapie vo vedách o človeku 2024

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., Mgr. Beáta Pošteková, PaedDr. Monika Homolová
  Vydavateľstvo:Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2024
  ISBN:978-80-561-1104-8
  Stiahnuť publikáciu

  Expresívne terapie vo vedách o človeku 2024

  ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA V PROCESE ZMIEN IV.

  Autor/Kolektív:PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D., PaedDr. Monika Homolová
  Vydavateľstvo:Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2024
  ISBN:978-80-561-1103-1
  Stiahnuť publikáciu

  ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA V PROCESE ZMIEN IV.

  Podpora osôb so zdravotným znevýhodnením v poradenskom systéme

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., PaedDr. Martina Magová, Ph.D.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1060-7
  Stiahnuť publikáciu

  Podpora osôb so zdravotným znevýhodnením v poradenskom systéme

  Rodina s dieťaťom s postihnutím vo včasnej starostlivosti

  Autor/Kolektív:Anna Hudecová, Barbora Kováčová
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0775-1
  Stiahnuť publikáciu

  Rodina s dieťaťom s postihnutím vo včasnej starostlivosti

  Rodina s dieťaťom s ohrozenim vo včasnej starostlivosti

  Autor/Kolektív:Anna Hudecová
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0774-4
  Stiahnuť publikáciu

  Rodina s dieťaťom s ohrozenim vo včasnej starostlivosti

  Rodina s dieťaťom s narušením vo včasnej starostlivosti

  Autor/Kolektív:Anna Hudecová
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0782-9
  Stiahnuť publikáciu

  Rodina s dieťaťom s narušením vo včasnej starostlivosti

  Edukačný a terapeutický potenciál knihy vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Autor/Kolektív:Silvia Kaščáková, Barbora Kováčová
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0808-6
  Stiahnuť publikáciu

  Edukačný a terapeutický potenciál knihy vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom
  Poradenský systém orientovaný na dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole

  Terapeutický koncept arteterapie a psychomotorickej terapie vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., PaedDr. Martina Magová, Ph.D.
  Ďalší autori:Zuzana Fábry Lucká
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0810-9
  Stiahnuť publikáciu

  Terapeutický koncept arteterapie a psychomotorickej terapie vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Špeciálna pedagogika jednotlivcov s mentálnym postihnutím

  Autor/Kolektív:PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISBN 978-80-561-0805-5
  Stiahnuť publikáciu

  Špeciálna pedagogika jednotlivcov s mentálnym postihnutím

  Pedagogika osôb so špecifickými vývinovými poruchami učenia

  Autor/Kolektív:PaedDr. Martina Magová, Ph.D.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0803-1
  Stiahnuť publikáciu

  Pedagogika osôb so špecifickými vývinovými poruchami učenia

  Terapeutický koncept dramatoterapie a terapie s bábkou vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0809-3
  Stiahnuť publikáciu

  Terapeutický koncept dramatoterapie a terapie s bábkou vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Evalvácia voľnočasových aktivít u osôb so zdravotným znevýhodnením v neformálnom prostredí

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISBN 978-80-561-0732-4
  Stiahnuť publikáciu

  Evalvácia voľnočasových aktivít u osôb so zdravotným znevýhodnením v neformálnom prostredí

  Expresivita v (art)terapii IV.

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
  Ďalší autori:Daniela Valachová, Monika Homolová (Eds.)
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1028-7
  Stiahnuť publikáciu

  Expresivita v (art)terapii IV.

  Pracovné vyučovanie v špeciálnej škole vo variante B

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
  Ďalší autori:Slavomíra Hančárová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:ISBN 978-80-561-1058-4
  Stiahnuť publikáciu

  Pracovné vyučovanie v špeciálnej škole vo variante B

  Vybrané kapitoly z porúch autistického spektra 1

  Autor/Kolektív:PaedDr. Martina Magová, Ph.D., PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0800-0
  Stiahnuť publikáciu

  Vybrané kapitoly z porúch autistického spektra 1

  Prístupy v komplexnej podpore detí a žiakov s viacnásobným postihnutím

  Autor/Kolektív:PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0806-2
  Stiahnuť publikáciu

  Prístupy v komplexnej podpore detí a žiakov s viacnásobným postihnutím