Pozvánky a zápisnice (funkčné obdobie senátu 2016-2021)

  Predsedníctvo Akademického senátu PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 13. zasadnutia predsedníctva AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica zo 4. zasadnutia predsedníctva AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 3. zasadnutia predsedníctva AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 2. zasadnutia predsedníctva AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 1. zasadnutia predsedníctva AS PF KU

   

  Funkčné obdobie AS PF KU 2016-2020

  pdf logo 2 Harmonogram riadnych zasadnutí AS PF KU na rok 2020

  pdf logo 2 Harmonogram riadnych zasadnutí AS PF KU na rok 2019

  pdf logo 2 Harmonogram riadnych zasadnutí AS PF KU na rok 2018

  pdf logo 2 Harmonogram riadnych zasadnutí AS PF KU na rok 2017

  pdf logo 2 Zápisnica z hlasovania spôsobom Per-Rollam o uznesení č. 31/2020

  pdf logo 2 Zápisnica z 37. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 36. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 35. zasadnutia AS PF KU - prehrať online

  pdf logo 2 Zápisnica z 34. zasadnutia AS PF KU - prehrať online

  pdf logo 2 Zápisnica z 33. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 32. zasadnutia AS PF KU - prehrať online

  pdf logo 2 Zápisnica z 31. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 30. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 29. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 28. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 27. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 26. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 25. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 24. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 23. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 22. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 21. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 20. (mimoriadneho) zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 19. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 18. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 17. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 16. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 15. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 14. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 13. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 12. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 11. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 10. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 9. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 8. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Pozvánka na 8. zasadnutie AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica zo 7. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Pozvánka na 7. zasadnutie AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica zo 6. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 5. zasadnutia AS PF KU  rar icon prílohy k zápisnici

  pdf logo 2 Pozvánka na 5. zasadnutie AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 4. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 3. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 2. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Pozvánka na 2. zasadnutie AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica z 1. zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Pozvánka na 1. zasadnutie AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica ustanovujúceho zasadnutia AS PF KU

  pdf logo 2 Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie AS PF KU

  pdf logo 2 Zápisnica zo zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS PF KU, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.11.2018