Bakalárske študijné programy

  Bakalárske študijné programy

  Pedagogická fakulta KU má akreditované nasledovné bakalárske študijné programy:

  Po kliknutí na študijný program sa zobrazí charakteristika študijného programu.

   

   

  UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII:

   

  Uchádzač o štúdium učiteľstva akademických/výchovných/umeleckých predmetov si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z uvedených predmetov.

  Vyššie uvedené predmety je možné vo výnimočných prípadoch kombinovať s predmetom, ktorý sa vyučuje na Filozofickej fakulte KU len v dennej forme.

  Podmienky prijímacieho konania sú zverejnené na webovej stránke Filozofickej fakulty KU.

   

  UČITEĽSTVO PREDMETU JEDNOODBOROVÉ:

   

  DETAŠOVANÉ PRACOVISKO LEVOČA (Inštitút Juraja Páleša v Levoči)

   

  Bližšie informácie o študijných programoch nájdete v časti Prijímacie konanie