Bakalárske študijné programy

Pedagogická fakulta KU má akreditované nasledovné bakalárske študijné programy:

Po kliknutí na študijný program sa zobrazí charakteristika študijného programu.

UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII:

Uchádzač o štúdium učiteľstva akademických/výchovných/umeleckých predmetov si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z uvedených predmetov.

Vyššie uvedené predmety je možné vo výnimočných prípadoch kombinovať s predmetom, ktorý sa vyučuje na Filozofickej fakulte KU len v dennej forme. Podmienky prijímacieho konania sú zverejnené na webovej stránke Filozofickej fakulty KU.

UČITEĽSTVO PREDMETU (jednopredmetové):

DETAŠOVANÉ PRACOVISKO LEVOČA

 

Bližšie informácie o študijných programoch nájdete v časti Prijímacie konanie