Sekretariát dekana

  Mgr. Lucia Srpoňová, PhD.

  Sekretárka, Nepedagogická zamestnankyňa

  Personálne a mzdové oddelenie

  Irena Kuráňová

  Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Mgr. Zuzana Kuráňová

  Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa

  Tatiana Kubinová

  Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Edičné oddelenie

  Mgr. Milan Pudiš

  Nepedagogický zamestnanec

  Ing. Miloslav Korba

  Nepedagogický zamestnanec

  PaedDr. Ján Gera PhD.

  Predajňa študijnej literatúry, Nepedagogický zamestnanec

  Referát pre vedu a umenie

  Mgr. Teresa Nováková PhD.

  Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Mgr. Monika Bírošová

  Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa

  Referentka pre projekty:

  Zuzana Pivková

  Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Referát pre kvalitu a akreditáciu

  Ing. Jana Chovancová

  Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa

  Referát pre výchovu a vzdelávanie

  Študijné oddelenie

  vedúca študijného oddelenia:

  Mgr. Eva Bumberová

  Vedúci študijného oddelenia, Nepedagogický zamestnanec

  fakultný správca AiS2: 

  Ing. Miroslava Vojsovičová

  Referentka, Fakultný správca AIS2, Nepedagogická zamestnankyňa

  študijné referentky:

  Mgr. Mária Korbová, PhD.

  Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Erika Horváthová

  Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Jana Rázgová

  Nepedagogický zamestnanec

  študijná referentka pre Centrum celoživotného vzdelávania PF KU:

  Jana Kyselová

  Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Referát pre zahraničné vzťahy a public relation

  Adam Janiga

  Nepedagogický zamestnanec
                   

  Ekonomické oddelenie

  Mgr. Anna Rožeková

  Nepedagogický zamestnanec

  Ivana Sabuchová

  Nepedagogický zamestnanec

  Podateľňa

  Stredisko informačných technológií

  Mgr. Jozef Čisarik

  Technik, Informatik, Nepedagogický zamestnanec

  Bc. Miriama Kršková

  Technik, Informatik, Nepedagogická zamestnankyňa

  Pedagogické a odborné praxe

  PaedDr. Jana Mastišová, PhD.

  Koordinátor a metodik pedagogickej praxe, Odborná asistentka

  Fakultný koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

  PhDr. Katarína Kohútová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  Prevádzkovo technické oddelenie

    Mgr. Ľubomíra Serafínová
    Mária Bakošová
    Zdena Glembová
    Iveta Halahijová
    Lenka Kačníková
    Ľudmila Maďarová
    Eva Mičová
    Anna Fričová
    Anna Králová
    Milan Mertinyák
    Tibor Kubala
    Zdenka Ševčíková