Vedúci katedry

  Docenti

  doc. Ing. Eva Culková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka

  doc. RNDr. Miroslav Rievaj, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Univerzitní docenti

  Ing. Renáta Bellová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná docentka

  Odborní asistenti

  Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent