16. didaktická konferencia

  16. didaktická konferencia

  Konferencia s medzinárodnou účasťou zameraná na aktuálne pedagogicko-didaktické problémy, nové trendy vo vyučovaní matematiky, informatiky na základných, stredných a vysokých školách...
  Slávnostná promócia

  Slávnostná promócia

  Štátne skúšky odboru pedagogika

  Štátne skúšky odboru pedagogika

  "Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia." J.A. Komenský

  "Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia." J.A. Komenský

  Dňa 28.3. 2023 uplynulo 431 rokov od narodenia "učiteľa národov" Jana Amosa Komenského.