Prečo študovať u nás?

  Deväť dôvodov, prečo študovať na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku
  Vysoká kvalita vyučovacieho procesu

  Vysoká kvalita vyučovacieho procesu

  Podľa hodnotenia ARRA sa PF KU umiestnila v celoslovenskom porovnaní pedagogických fakúlt na prvom mieste v kategórii Vzdelávanie.

  viac o fakulte

  Štúdium v malých skupinách

  Výhodou štúdia na PF KU je zážitok zo štúdia v malých skupinách. Keďže fakulta prijíma menšie počty uchádzačov, cvičenia a semináre prebiehajú v malých skupinách, v ktorých je intenzívnejšia skupinová dynamika a viac príležitostí pre spätnú väzbu.

  Štúdium

  Štúdium v malých skupinách
  Sloboda vo výbere študijných kombinácií

  Sloboda vo výbere študijných kombinácií

  Pri výbere štúdia učiteľstva nemusíte byť viazaní pevnými dvojkombináciami (napr. matematika chémia). Pri výbere štúdia si môžete slobodne vybrať svoju želanú kombináciu (napríklad informatika ruský jazyk, matematika taliansky jazyk).

  Ponuka štúdia pre uchádzačov

  Spoločenstvo a komunita

  Realizátorom voľnočasových aktivít je Univerzitné pastoračné centrum , ktoré ponúka duchovné, kultúrne, športové i turistické vyžitie a taktiež organizuje výlety a exkurzie po Slovensku aj do zahraničia. Poskytuje duchovné sprevádzanie, kapláni centra slávia sväté omše.

  Viac o UPaC

  Spoločenstvo a komunita
  Výborné priestorové a technické zázemie

  Výborné priestorové a technické zázemie

  Vyučovanie prebieha v špičkových priestoroch. Študentom sú k dispozícii moderné učebne, priestranná aula, plne vybavené laboratóriá, umelecké ateliéry. Študovať, digitálne pracovať a oddychovať môžu v najmodernejšej univerzitnej knižnici.

  Univerzitný kampus

  Garantované ubytovanie na internáte

  Každý prvák, ktorý si podá žiadosť o ubytovanie, ho aj dostane v zrekonštruovaných alebo nových študentských domovoch.

  Ubytovanie na KU

  Garantované ubytovanie na internáte
  Štúdium v najatraktívnejšom regióne Slovenska

  Štúdium v najatraktívnejšom regióne Slovenska

  Rozmanitosť prírody na malom území, kontrast vysokých štítov a zelených lúk. Liptov je slovenskou turistickou destináciou č. 1 v zime aj v lete. Študentský život v Ružomberku je pritom výrazne lacnejší ako v iných mestách.

  Ružomberok a okolie

  Možnosť študovať na medzinárodných študijných programoch

  Máte možnosť študovať vo viacerých spoločných medzinárodných programoch ako napr European Joint Master in Social Work with Children and Youth (Európsky spoločný magister sociálnej práce s deťmi a mládežou), ktorý spoločne poskytuje medzinárodné konzorcium inštitúcií vysokoškolského vzdelávania Študenti prijatí na štúdium sa môžu vzdelávať okrem Katolíckej univerzity v Ružomberku aj na partnerských vysokých školách, a to Mykolas Romeris University vo Vilniuse v Litve, Riga Stradins University v Lotyšsku a na Lisbon University Institute v Portugalsku Budú tak študentmi všetkých partnerských škôl. V prípade úspešného absolvovania programu získajú diplomy od štyroch univerzít. Obdobný študijný program pripravujeme v odboroch hudobné umenie a výtvarná výchova s Univerzitou Hradec Králové, Česká republika.

  Partnerstvá

  Možnosť študovať na medzinárodných študijných programoch
  Kvalitné dištančné vzdelávanie

  Kvalitné dištančné vzdelávanie

  Kvalitné zabezpečenie dištančnej výučby počas mimoriadnych situácií.

  Katedry

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Jediná svojho druhu
  Formujeme mysle a srdcia


  Elektronická prihláška