Podujatia

  Vo štvrtok 15.2.2024 sa konal na pedagogickej a filozofickej fakulte KU Deň otvorených dverí. Študenti stredných škôl, ktorí sa zaujímali o štúdium geografie boli informovaní o štúdiu pedagógmi katedry geografie doc. Branislavom Nižnanským, CSc., RNDr. Ivanou Tomčíkovou, PhD. PaedDr. Pavolom Papčom, PhD. a PaedrDr. Rastislavom Čiefom, PhD. Informácie zo študentského pohľadu rozprávali záujemcom študenti 2.ročníka bc.
  Vlkolínec - implementácia Manažmentového plánu 2022+

  Vlkolínec - implementácia Manažmentového plánu 2022+

  Náučná prezentácia pamiatky UNESCO
  Krajské kolo geografickej olympiády pre základné školy

  Krajské kolo geografickej olympiády pre základné školy

  Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory.
  Krajské kolo geografickej olympiády pre stredné školy

  Krajské kolo geografickej olympiády pre stredné školy

  Geografická olympiáda je určená študentom gymnázií a stredných škôl.