Kreovanie metodických materiálov k problematike prevencie sociopatologických javov v podmienkach školskej edukácie na základných a stredných školách

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA č. 3/5263/07
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2007 - 31. Dec 2009
    Vedúci projektu:prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
    Zahraničný projekt:nie